Algemene (verkoops)voorwaarden Narcismecoach Academy

Narcismecoach Academy (een divisie van Art of Mediums VOF)
Waterhoenstraat 1A
B-8610 Kortemark
T +32(0)498 49 96 30
E contact@narcismecoachacademy.be
BTW BE0777.308.312

1. Toepassing van deze algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Narcismecoach Academy met betrekking tot alle aangeboden producten en diensten en op alle overeenkomsten. De toepasselijkheid van enige door afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt door de Narcismecoach Academy uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze voorwaarden primeren altijd op de voorwaarden van de klant.

1.2. In deze algemene voorwaarden wordt onder digitale producten verstaan: e-books, download files, online (video)cursussen die worden aangeboden en gehost via narcismecoachacademy.be of via een derde partij (e-learning platform). Onder alle aangboden content wordt verstaan: blogberichten, videocontent, aangeboden e-books, lesmateriaal, beeldmateriaal, audio en tekst die wordt aangeboden op www.narcismecoachacademy.been via een derde partij (e-learning platform) waar online videocurssen op worden gehost en aangeboden.

1.3. De Narcismecoach Academy kan deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen. De gewijzigde versie treedt in werking van zodra dez eop de website (narcismecoachacademy.be) is geplaatst.
Deze algemene voorwaarden is door iedere gebruiker, webbezoeker en afnemer te lezen op onze website. Daar waar in deze algemene voorwaarden de term ‘schriftelijk’ wordt gebruikt, wordt er evenens verwezen naar communicatie via e-mail.

2. Overeenkomsten

2.1. Aanbiedingen en prijsopgaves binden de Narcismecoach Academy niet en gelden enkel als een uitnodiging tot het verstrekken of aanbieden van een product of dienst.

2.2. De Narcismecoach Academy is gerechtigd om zonder opgave van reden prijzen aan te passen. Kortingcodes zijn enkel eenmalig per persoon en per e-mailadres geldig. Bij het misbruik hiervan behoudt de Narcismecoach Academy het recht om de geleverde producten en diensten te annuleren, tot twee weken na ontvangst hiervan en waarbij de Narcismecoach Academy niet is gehouden tot meer dan restitutie (terugbetaling) van de geleverde producten en diensten die door de afnemer werden vooruitbetaald.

2.3. Een overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een bestellling via de website van de Narcismecoach Academy en eventueel externe partijen waar we me samenwerken om onze producten en diensten op aan te bieden, waaronder e-learning en digitale downloads platformen van derden.

2.4. De gebruiker aanvaardt door het plaatsen van een bestelling de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

2.5. Tussen de Narcismecoach Academy en gebruiker geldt de inhoud van de geplatste bestelling zoals deze door de Narcismecoach Academy is ontvangen. Invoerfouten en andere fouten die gemaakt zijn bij het plaatsen van een bestelling vallen onder het risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

2.6. Behoudens het bepaalde in artikel 1.1. kunnen wijzigingen van en aanvullingen op enige bepalingen in een overeenkomst of deze algemene voorwaarden slechts schriftelijk worden overeengekomen en slechts geldt voor de betreffende overeenkomst.

2.7. Een-op-een telefonische en video call sessies dienen na het maken van de afspraak voldaan te worden via de betaallink op de afsprakenpagina. Cliënten zijn zelf verantwoordelijk om tijdens een sessie tijdig aanwezig te zijn. Een laattijdige aanwezigheid betekent een kortere sessieduur. Een-op-een telefonische en video call sessies dienen minstens 24u op voorhand geannuleerd te worden. Bij laattijdige annulaties wordt het volledig bedrag in rekening gebracht.

3. Prijzen en betalingen

3.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro (€) en inclusief 21% BTW.

3.2. De betalingen van de aangeboden digitale producten en online cursussen op de Narcismecoach Academy en derde partijen (e-learning platformen) geschieden online en via de aangeboden betaalmethodes. Na een succesvolle betaling wordt het digitale product via e-mail geleverd, zij het via een download llink en/of inloggegevens om toegang te krijgen tot onze angeboden onlinecursussen.

3.3. Met de plaatsing van een bestelling en een succesvolle betaling van een digitale product (e-books en onlinecursussen), gaat u en definitieve koopovereenkomst aan met de Narcismecoach Academy. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op www.narcismecoachacademy/algemene-voorwaarden beschikbaar voordat en op het moment dat een bestelling plaatst. Door een betselling te plaatsen gaat u akkoord met deze voorwaarden.

3.4. Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van onze digitale producten en onlinecursussen.

4. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

4.1. De Narcismecoach Academy is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van onze producten en diensten.

4.2. Correspondentie en/of levering van onze producten en diensten vindt uitsluitend plaats via e mail en internet. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste naam en/of e-mailadres aan de Narcismecoach Academy.

4.3. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het correct instellen van PC en eventuele programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat gebruiker de verstuurde digitale producten en onlinecursussen correct kan ontvangen.

5. Copyright en auteursrecht

5.1. Alle aangeboden content (zie artikel 1.2.) van de Narcismecoach vallen onder de copyrightwetgeving en zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van de Narcismecoach Academy.

5.2. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming alle aangeboden content te kopiëren, te verspreiden, te verveelvoudigen en/of commercieel te exploiteren.

5.3. Het is niet toegestaan om alle aangeboden content digitaal en fysiek te koop aan te bieden via websites, marketplaces, social media kanalen of ia gedrukte media.

6. Herroepingsrecht

6.1. Volgens de Belgische en Nederlandse wetgeving moet een (web)winkel resistutie (terugbetaling) een gebruikers aanbieden en accepteren tot 14 dagen na ontvangst van de fysieke goederen. Echter geldt deze regel niet voor digitale producten zonder materiële drager.

6.2. Op al onze digitale producten (zie artikel 1.2.) geldt geen recht op retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestellingen is om deze reden niet mogelijk.

6.3. Wanneer gebruiker bij het bestelproces overgaat tot het afrekenen en betaling van digitale producten en diensten, stemt gebruiker actief in met deze algemene voorwaarden.

7. Klachten

7.1. Iedere klacht moet schriftelijk en/of via e-mail binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de producten en/of diensten worden overgemaakt. Gebruiker die hier niet binnen deze 8 kalenderdagen gebruik van maakt, wordt verondersteld de producten en/of diensten onderzocht en anvaard te hebben.

7.2. De termijn van 8 kalenderdag begint te lopen vanaf datum van verzending van de digitale producten en/of diensten.

7.3. Elk geschil met betrekking tot de Narcismecoach Academy valt onder het Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Kortrijk, België zijn bevoegd.

7.4. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Pin It on Pinterest