Antagonistisch narcisme

De antagonistische narcist

Antagonistisch narcisme

Volgens bepaalde wetenschappelijke bronnen is antagonistisch narcisme een subtype van openlijk narcisme. Bij dit aspect ligt de nadruk op rivaliteit en competitie. Antagonistische narcisten worden gekenmerkt door hun manipulatief en agressief gedrag. Ze gebruiken anderen om te krijgen wat ze willen en ze buiten anderen uit zonder berouw te tonen. Ze zijn erg competitief en staan graag in het middelpunt van de belangstelling.

De gedragspatronen van antagonistische narcisten

Antagonistisch staat voor het toxisch deel dat we terugvinden in het narcistisch patroon. Het is dat deel dat verontrustend is en een negatieve invloed heeft op iedereen die het pad van de antagonistische narcist kruist. Het zijn de eigenschappen die laten zien dat narcisten toxische mensen zijn, pestkoppen, tirannen en opscheppers die zich meedogenloos gedragen.

Antagonistische narcisten zijn niet alleen destructief naar anderen toe, maar ook naar zichzelf. Ze maken misbruik van mensen op zowel emotioneel als fysiek vlak. Ze misbruiken hun macht om het de mensen om hen heen opzettelijk moeilijk te maken. Typerend voor antagonistisch narcisme is dat ze er veel voldoening uithaalt om anderen te zien lijden.

Er zijn 8 gedragspatronen in het repertoire van de antagonistische narcist:

 • de grandiositiet of grootheidswaanzin
 • de toe-eigening of voorkeursbehandeling
 • passief-agressief gedrag
 • leedvermaak
 • arrogantie
 • uitbuiting
 • geen verantwoordelijkheid nemen
 • wraakzucht

Dit type is extreem moeilijk in de omgang omdat ze steeds op zoek zijn naar manieren om te laten zien dat ze beter zijn dan anderen (competitie). Wanneer ze in hun ongelijk worden gesteld dan concurreren ze tot ze de strijd winnen.

Een antagonistische narcist is niet iemand die alleen de gebruikelijke tekenen van narcisme vertoont zoals aanspraak, grandiositeit, zelfabsorptie en een gebrek aan empathie, ze bezitten eveneens een extreme vijandige en toxische aard.

Kenmerken van een antagonistische narcist 

 • Ze zijn erg kritisch voor anderen en niets is goed genoeg voor hen.
 • Ze houden ervan om gelijk te krijgen en gaat tot het uiterste om dat te bewijzen. Zelfs als dat betekent dat ze anderen voor het hoofd moeten stoten.
 • Ze vinden snel fouten bij anderen, terwijl ze hun eigen fouten en tekortkomingen niet (h)erkennen.
 • Ze hebben een sterk gevoel van aanspraak en vinden dat ze altijd hun zin moeten krijgen.
 • Ze zijn erg manipulatief en gebruiken schuldgevoelens als een manier om van anderen te krijgen wat ze willen.
 • Ze bezitten geen empathie en tonen geen interesse in de gevoels- en belevingswereld van anderen.
 • Het interesseert hen niet hoe hun woorden en daden anderen kunnen beïnvloeden (gewetenloos).
 • Ze gedijen op drama’s en chaos.
 • Ze zullen zich zelden verontschuldigen voor hun toxisch en destructief gedrag.
 • Ze zijn expert in gaslighting.
 • Voor hen is alles een wedstrijd, ook al moeten ze jou daarvoor opofferen.
 • Ze genieten ervan om anderen te kleineren en onbelangrijk te laten voelen.
online-cursus-losbreken-van-een-traumaband-fabio-vinago-narcismecoach-academy
boek-toxische-relaties-door-fabio-vinago
boek-narcisme-fabio-vinago

Volg ons op sociale media

Pin It on Pinterest