Disclaimer

De opgetekende informatie op deze website vervangt geen (psychische) diagnose die door een gespecialiseerde arts (psychiater) is vastgesteld. De lezer dient de informatie op verantwoorde wijze in zich op te nemen. Bij ernstige relatieproblemen, agressie, huiselijk geweld of iedere andere situatie die erop wijst dat iemand in het gezin een gevaar voor zichzelf of iemand anders is, raad ik aan om contact op te nemen met de lokale politie.

Op deze website gebruik ik de afkorting NPS voor narcistische persoonlijkheidsstoornis en pas ik narcisme taalkundig in de hij-vorm toe. Vervang ‘hij’ gerust door ‘zij’ want ook vrouwen kunnen aan narcisme lijden.

Tot slot wil ik nog graag meegeven dat de info op deze website enkel informatief is. Om een narcistische persoonlijkheidsstoornis vast te stellen, verwijs ik naar een bevoegde arts (psychiater) die een persoonlijkheidstest kan afnemen. Die test kan uitsluitsel geven over het feit of er al dan niet sprake is van een persoonlijkheidsstoornis.

Pin It on Pinterest