Hechtingsstijlen en relaties: de sleutel tot een succesrijke liefdesrelatie

door jan 15, 2024Liefde en relaties

Wat maakt een relatie succesrijk? Uit welke bouwstenen is een relatie opgebouwd? Het onderhouden en behouden van een relatie is geen sinecure. Partners moeten elkaar emotioneel kunnen bereiken en er voor elkaar zijn als dat nodig is. Deze eigenschappen leren we van onze ouders. Iedere ouder heeft de intentie om het goede te doen voor zijn/haar kinderen maar tijdens de ontwikkeling kan een kind schade oplopen door uiteenlopende trauma’s. De ontwikkeling van baby naar volwassene vormt de rode draad die bepalend is voor je toekomstige relaties. Daarbij is het onontbeerlijk om de hechting tussen ouder en kind onder de loep te nemen. Een kind dat geen gezonde hechting heeft gekend, ondervindt moeilijkheden op emotioneel en empathisch vlak. Als ouders wel emotioneel aanwezig zijn voor het kind, dan zal het zich op emotioneel en empathisch vlak beter ontwikkelen. 

Veilig gehecht versus onveilig gehecht

Doordat ouder en kind steeds op elkaar reageren, ontstaat er een hechtingsband. De ontwikkelingspsychologie maakt een onderscheid tussen ‘hechting’ en ‘gehechtheid’. ‘Hechting’ wordt gebruikt als het gaat over het ontwikkelingsproces en ‘gehechtheid’ als we de uitkomst of het resultaat van dat hechtingsproces bedoelen. Bij hechting spreken we ook over een specifieke persoon die er altijd is in geval van nood: de moeder of de vader die er voor het kind zijn als het zich onprettig voelt, honger heeft, angstig is enzovoort. Pas wanneer het kind zich veilig voelt (veilige hechting) kan het zich optimaal ontwikkelen.

Een veilige hechting

In de meeste gevallen ontwikkelt een veilige hechting zich als ouders lichamelijk en emotioneel aanwezig zijn voor het kind. Een veilige hechting tussen ouder en kind stelt het kind in staat om zich op veel terreinen optimaal te ontwikkelen. Het veilig gehechte kind kan zijn emoties reguleren, voor zichzelf opkomen op een constructieve manier, is veerkrachtig, sociaal vaardig, stelt zich empathisch op, heeft een goed probleemoplossend vermogen, ontwikkelt zich op intellectueel vlak en is assertief.

Een onveilige hechting 

Uit onderzoek naar hechting is duidelijk geworden hoe essentieel het effect is van hechting op de verdere ontwikkeling van het kind want het oefent een permanente invloed uit op je verdere leven. Een veilige hechting is dus een aanwinst voor je hele leven. Een onveilige hechting is helaas een stempel die nooit helemaal verdwijnt, al kunnen we de nadelige effecten ervan verzachten middels goede therapie of het opbouwen van een stabiele en gezonde relatie.

Het verkennend kind

Voor een goede en gezonde ontwikkeling heeft een kind niet alleen veiligheid nodig maar ook een uitnodiging om de wereld om zich heen te verkennen. Op die manier komt het in contact met nieuwe prikkels en situaties die onmisbaar zijn om te groeien. Om dit te bereiken is het belangrijk dat ouders vertrouwen uitstralen naar het kind, zodat het leert dat het op verkenning mag gaan. Daarbij hebben kinderen nood aan stabiele ouders die hun eigen angsten kunnen reguleren.

Als een kind de wereld verkent, zal het ook zijn grenzen verkennen. Op dat moment is het de rol van de ouders om het te troosten en gerust te stellen. Tijdens de ontwikkeling wisselen ontdekken, exploreren en terugkeren elkaar af. Het kind beweegt zich van de ouder weg om te ontdekken. Vervolgens exploreert het die nieuwe indrukken en keert het weer terug bij de ouders wanneer het te angstig wordt en overspoeld wordt door die nieuwe indrukken. Op dat moment is de ouder beschikbaar voor het kind en biedt hij/zij het troost en gemoedsrust zodat het opnieuw de weide in durft te gaan.

Het uitbouwen van een geslaagde relatie

De manier waarop je uiting geeft aan verliefdheid en hoe je ermee omgaat, hangt af van de manier waarop je bent gehecht en opgegroeid. Zoals eerder vermeld, bepaalt die hechtingsstijl de dynamiek en de betekenis die je aan de relatie geeft. Om dit patroon te doorbreken is het belangrijk om voor jezelf na te gaan welke hechtingsstijl je hebt. Op basis daarvan kan je ermee aan de slag en word je je bewuster van het type persoon dat het beste bij je past. Wanneer je onveilig gehecht bent, dan weet je dat je een partner nodig hebt die stabiel, betrouwbaar en voorspelbaar is, iemand die geen problemen heeft met intimiteit en iemand die jouw welzijn belangrijk vindt.

Een partner die afstandelijk is, kan je beter vermijden. Een dergelijke persoon kan jouw behoefte aan intimiteit niet bevredigen en wijst je behoefte aan liefde middels afstandelijkheid af. Een afstandelijk iemand brengt het slechtste in je naar boven. Je eigen onzekerheid wordt vergroot waardoor je nog meer bevestiging nodig hebt. Dit resulteert in ruzies en meningsverschillen. Anderzijds is het moeilijk te voorspellen welke persoon het beste bij je past. De reden hiervoor is dat we allemaal wel de neiging hebben om patronen te herhalen die we reeds kennen (uit onze jeugd, vorige relaties enzovoort). Dit is ook een van de redenen waarom angstige mensen onbewust kiezen voor een partner met een vermijdend hechtingsprobleem.

Jezelf blijven

Om een relatie op lange termijn staande te houden, is het belangrijk om jezelf te blijven en open te staan voor de ander. We weten inmiddels al dat we vanuit onze opvoeding dingen naar onze toekomstige relaties meenemen. Ondanks het verleden is iedereen in staat om een ‘nieuwe’ en constructieve hechtingsstijl te creëren. Hierbij is het belangrijk om te onthouden dat je je flexibel moet opstellen naar de relatie toe en dat je je ook moet voegen naar de behoeften van de ander, ook al heb je dat zelf in je verleden niet ervaren. Verder is het goed om te onthouden dat meningsverschillen niet hoeven te leiden tot een relatiebreuk. Ze fungeren als richtingaanwijzers zonder dat ze nog meer angsten naar boven halen.

Om jullie relatie in goede banen te leiden is het belangrijk om elkaar successen te gunnen, zonder enige vorm van jaloezie. Om dit te bekomen is het vormgeven van je eigen leven onontbeerlijk. Wie de relatie staande wil houden, moet niet alleen de partner onder de loep nemen maar ook zichzelf. Een veelgemaakte fout is dat onveilig gehechte mensen geneigd zijn om alles bij de partner of de relatie te leggen, zonder zichzelf in vraag te stellen. Vermijd dit en probeer je op elkaar af te stemmen. Dit zal de relatie ten goede komen.

Jullie relatie versterken en verdiepen

Tot slot is het hebben van liefdevolle aandacht voor elkaar fundamenteel. Dit kan je doen door ruimte te maken voor je eigen kwetsbaarheden. Daarnaast is het belangrijk om je eigen hechtingsstijl te erkennen, nieuwe wegen in te slaan en niet te blijven vasthangen in oude gedragspatronen. Reageren op een zachte en begripvolle manier zijn wenselijk. Elkaars minpunten aanvechten middels discussies laat je beter niet overheersen. Het is enkel met deze bouwstenen dat je jullie relatie kan versterken en verdiepen.

Wees je ervan bewust dat er in iedere langdurige relatie bochten zijn die jullie samen moeten nemen. De rechte stukken van de weg worden gevormd door de stabiele fasen van het leven. De bochten vertegenwoordigen de overgangsfasen. Om een bepaalde overgangsfase optimaal te doorlopen, is het een vereiste om alle facetten van jezelf te kennen. Hoe meer kennis je hebt over jezelf, hoe meer de relatie zich kan ontplooien.

Tijd nemen voor jezelf en los van de relatie gaan hand in hand. Verder is het niet ongewoon om te leren beslissen voor jezelf en bepaalde keuzes niet te laten afhangen van de relatie of van je partner. Een andere gouden sleutel is compromissen sluiten waar jullie beiden zich mee kunnen verzoenen. Hier volgen nog enkele praktische tips om jullie relatie te versterken.

  • Relativeer en neem afstand van je eigen standpunt.
  • Wees zorgzaam voor elkaar. 
  • Toon interesse in je partner.
  • Neem niet de controle over je partner of de relatie.
  • Respecteer elkaars waarden en normen. 
  • Geef je eigen aandeel toe en zeg sorry.
  • Geef gevoelens de ruimte om aanwezig te zijn. 
  • Communiceer open en maak emoties bespreekbaar. 
  • Maak duidelijke en ondubbelzinnige afspraken.
  • Maak plezier samen, de boog kan niet altijd gespannen staan.

Dit vind je wellicht ook interessant

Volg ons op sociale media

narcisme-COACH-logo4

Fabio Vinago is de oprichter van de Narcismecoach Academy. Hij is een fulltime content creator op TikTok, Facebook en Instagram waar hij dagelijks video’s deelt over narcisme, narcistisch misbruik, liefde en relaties, Fabio is een relatie- en gedragstherapeut, gespecialiseerd in relatieproblemen en een narcisme deskundige. Fabio is auteur van de bestseller ‘Uit de klauwen van een narcist‘ en ‘Toxische relaties voorbij‘.

Pin It on Pinterest