Kwaadaardig narcisme

De meest toxische vorm van narcisme

Kwaadaardig narcisme

Kwaadaardig narcisme is de meest toxische en aversieve vorm van narcisme. Erich Fromm bedacht de term ‘kwaadaardig narcisme’ en beschreef dit type als ‘de wortel’ van de meest kwaadaardige en vernielzuchtige onmenselijkheid. Deze vorm wordt gekenmerkt door grandiositeit en voegt daar een uitbuitende, antagonistische en psychopathische laag aan toe.

Kwaadaardige narcisten zijn mensen die charmant en manipulatief zijn en die geen enkele wroeging voelen. Ze zijn gevaarlijk, sluw, uitbuitend en ze richten enorme schade aan. Dit type narcisme drijft mensen tot het randje en laten hen achter met een gevoel van verraad, angst, manipulatie, bedrog en ontreddering.

Psychopaat en sociopaat

De grens tussen de kwaadaardige narcist en de psychopaat of sociopaat is vaag. Wanneer dit punt is bereikt, doet de ‘term’ er niet meer toe; hun gedragspatroon is onmenselijk en extreem meedogenloos en het is ronduit gemeen om zo te kunnen zijn. Kwaadaardige narcisten zijn niet altijd makkelijk te herkennen.

Kwaadaardige narcisten zijn totaal gevoelloos voor de gevoelens van anderen, ze overtreden regels, ze vinden dat de wet niet voor hen geldt en ze beschouwen mensen als wegwerpartikelen.

Veel mensen die een relatie achter de rug hebben met een kwaadaardige narcist rapporteren symptomen die worden waargenomen bij mensen met een posttraumatische of acute stressstoornis waaronder angst, piekeren, herbeleving van ervaringen, sociale terugtrekking, nachtmerries, hyperventilatie en eveneens lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, spierspanningen en gastrointestinale problemen.

Kenmerken van een kwaadaardige narcist

 • Extreem arrogant en egocentrisch.
 • Ze negeren de behoeften en gevoelens van anderen.
 • Ze hebben een extreme behoefte aan macht en controle.
 • Ze nemen wraak op degenen die hen bekritiseren.
 • Fantaseren over manieren om meer macht of dominantie te krijgen.
 • Ze hebben geen geweten, spijt of wroeging voor hun daden (antisociale trekken).
 • Ze zijn wreed en hebben plezier als anderen lijden.
 • Ze zijn paranoia en wantrouwig naar anderen toe.
 • Ze kunnen sadistisch gedrag vertonen.
 • Ze gebruiken, misbruiken en dumpen mensen.
 • Alles is persoonlijk voor hen.
 • Ze koesteren wrok en nemen wraak.
 • Ze schuiven alle schuld op anderen.
online-cursus-losbreken-van-een-traumaband-fabio-vinago-narcismecoach-academy
boek-toxische-relaties-door-fabio-vinago
boek-narcisme-fabio-vinago

Volg ons op sociale media

Pin It on Pinterest