Verborgen narcisme

De verborgen of kwetsbare narcist

Verborgen of kwetsbaar narcisme

Verborgen narcisme, ook wel bekend als kwetsbaar of introvert narcisme, is een persoonlijkheidstype waarbij de narcist zijn/haar trekken niet openlijk toont, maar ze in plaats daarvan op subtiele en vaak manipulatieve manieren uit. Hoewel ze dezelfde egocentrische focus hebben als de meer extraverte of grandioze narcisten, zijn hun methoden vaak moeilijker te identificeren.

Verborgen narcisten hebben een diepgeworteld gevoel van superioriteit en de behoefte aan bevestiging, maar ze uiten dit op een indirecte manier. Ze kunnen bijvoorbeeld de rol van het slachtoffer aannemen, vissen naar complimenten, of passief-aggressief gedrag vertonen om aandacht te krijgen en hun ego te voeden.

Verborgen narcisme identificeren

 Het identificeren van een verborgen narcist kan een uitdaging zijn, grotendeels vanwege hun vermogen om empathie en kwetsbaarheid te veinzen. Ze zijn meesters in het verbergen van hun zelfobsessie achter eenfaçade van valse bescheidenheid. In plaats van openlijk op te scheppen over hun prestaties, kunnen ze subtiele hints geven naar hun successen en wachten tot anderen deze opmerken.

Een ander kenmerkend gedrag van verborgen narcisten is hun neiging tot zelfmedelijden en het aannemen van de slachtofferrol. Dit gedrag dient twee belangrijke doelen: het trekt de aandacht die ze verlangen, en het stelt hen in staat om verantwoordelijkheid voor hun acties te ontwijken. Ondanks hun ogenschijnlijke kwetsbaarheid, blijven verborgen narcisten vaak ongevoelig voor de gevoelens van anderen en zijn ze extreem defensief tegenover kritiek.

De schade die verborgen narcisten aanrichten

 Het is van primordiaal belang om te (h)erkennen dat verborgen narcisten even schadelijk, zo niet schadelijkerzijn dan de meer zichtbare vormen van narcisme. Omdat hun manipulatieve tactieken subtieler zijn, kunnen ze vaak langer onopgemerkt blijven, waardoor ze voortdurend emotionele schade kunnen aanrichten. Daarom is het essentieel om de signalen van verborgen narcisme te leren herkennen en te begrijpen zodat je jezelf kunt beschermen.

De relatie met een verborgen narcist

De relatie met een verborgen narcist kan je zelfbeeld en zelfwaarde ernstig aantasten. Het is noodzakelijk om je energie en focus op zelfzorg te richten. Dit kan betekenen dat je meer tijd voor jezelf neemt, deelneemt aan activiteiten die je vreugde brengen, of steun zoekt bij geliefden en professionals. Het opbouwen van je eigen veerkracht is een krachtig tegengif tegen de negatieve invloed van een verborgen narcist.

Het is eveneens belangrijk om te begrijpen dat hoewel verborgen narcisten vaak hulp nodig hebben, het niet jouw verantwoordelijkheid is om hen te ‘redden’ of te ‘genezen’. De narcistische persoonlijkheidsstoornis is een complexe aandoening die professionele behandeling vereist, en pogingen om een narcist te veranderen kunnen vaak contraproductief en schadelijk zijn.

Kenmerken van een verborgen narcist

 • Verborgen narcisten komen op het eerst zicht vaak verlegen, charmant en bescheiden over.
 • In tegenstelling tot de open of grandioze narcist (die openlijk voor het narcisme uitkomt), verbergen kwetsbare narcisten hun narcistisch gedrag voor de buitenwereld.
 • Het narcistisch misbruik vindt vaak plaats binnen de gesloten muren en wanneer niemand het ziet.
 • Verborgen narcisten zijn diep onzeker over zichzelf en denken dat ze niet genoeg zijn.
 • Ze zijn overgevoelig voor stresssituaties en kritiek waardoor ze snel geïrriteerd geraken of zelfs verbaal of fysiek agressief kunnen reageren.
 • De verborgen narcist gedraagt zich vaak heimelijk en doet dingen achter de rug van de partner.
 • Ze voelen zich vaak depressief en gedragen zich als het slachtoffer waardoor hun partner zich schuldig voelt hen te verlaten.
 • Ze geloven dat anderen hen niet begrijpt en dat de wereld hun speciale en unieke eigenschappen niet zien.
 • Ze geloven dat de wereld hen iets verschuldigd is en ze hebben een innerlijke woede over het feit dat ze de dingen niet hebben gekregen die ze denken te verdienen.
 • Ze koesteren wrok ten opzichte van de wereld en tegen mensen uit hun directe omgeving zoals vrienden en familie.
 • Ze zijn extreem jaloers en afgunstig tegen iedereen die volgens hen een beter leven dan hen heeft.
 • Een wolf in schaapskleren.
online-cursus-losbreken-van-een-traumaband-fabio-vinago-narcismecoach-academy
boek-toxische-relaties-door-fabio-vinago
boek-narcisme-fabio-vinago

Volg ons op sociale media

Pin It on Pinterest