Ouderverstoting door een narcist – De oorzaken en gevolgen

door mei 3, 2024Narcisme, Narcistisch misbruik, Narcistische manipulatie

Ouderverstoting verwijst naar een situatie waarin een kind op onrechtvaardige wijze vervreemd raakt van de andere ouder. Deze dynamiek komt tot stand als gevolg van de psychologische manipulaties of ongepaste invloed van de andere ouder. Een essentieel kenmerk die bij ouderverstoting aanwezig moet zijn is dat het kind door de narcist emotioneel en psychisch wordt gemanipuleerd.

Ouderverstoting en loyaliteitsconflicten bij het kind

Kinderen die met ouderverstoting worden geconfronteerd worden door de narcistische ouder extreem gemanipuleerd en gehersenspoeld. Hierdoor gaat het kind het gezag en de rol van de andere ouder niet meer accepteren en ondermijnen. Omdat het kind worstelt met loyaliteitsconflicten, is het niet meer loyaal ten opzichte van de andere ouder.

Omdat de narcistische ouder middels manipulatie een negatief beeld schetst over de niet-narcistische ouder,  probeert hij die overtuigingen bij het kind in te prenten. Dit doet de narcist door de andere ouder in het bijzijn van het kind te vernederen, te kleineren en vals te beschuldigen. Het negatief beeld dat het kind van de andere ouder heeft, komt niet overeen met het beeld dat het kind voordien had.

De 10 meest voorkomende signalen die op ouderverstoting wijzen

Hier volgen de 10 meest voorkomende signalen die op ouderverstoting wijzen. Dit lijstje kan absoluut nog aangevuld worden. Immers is elke situatie uniek en voor interpretatie vatbaar.

De 3 gradaties van ouderverstoting

De milde vorm

Bij de milde vorm van ouderverstoting ervaart de controlerende ouder negatieve emoties ten opzichte van de andere ouder. Hij/zij gelooft dat de omgang met beide ouders in het belang is van het kind. Daarnaast zal het kind bij deze vorm weinig of geen contact willen met de verstoten ouder. Maar geleidelijk aan zal het kind zich echter terug meer openstellen voor de ouder en verdwijnt het verstotend gedrag.

De matige vorm

Bij de matige vorm van ouderverstoting is er sprake van verhoogde negatieve emoties. De controlerende ouder heeft de gedachte dat het beter is als er geen contact is tussen het kind en de andere ouder. Bij deze vorm heeft het kind een duidelijke en consistente voorkeur naar één ouder toe. De andere ouder wordt radicaal afgewezen, zonder dat het contact volledig verbroken wordt. Tijdens de contacten die er wel nog zijn, zal het kind ten opzichte van de verstoten ouder zijn gevoel van verdriet, frustratie en boosheid uiten.

De ernstige vorm

Bij de ernstige vorm van ouderverstoting ervaart de controlerende ouder sterke verhoogde negatieve emoties tegenover de andere ouder. Bovendien gelooft de controlerende ouder dat het contact met de verstotende ouder een groot risico voor het kind vormt. Het kind weigert alle vormen van contact waarbij het verstotingsgedrag duidelijk en zonder schuldgevoelens wordt geuit. Daaropvolgend spannen de controlerende ouder en het kind samen tegen de verstotende ouder waardoor er geen ruimte is tot open communicatie en het sluiten van compromissen.

Tot slot is het belangrijk om op te merken dat in extreme gevallen ouderverstoting zich manifesteert tot ernstige vormen van psychologisch en emotioneel misbruik. Zeker wanneer een van de ouders aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis lijdt.

In dergelijke gevallen kan ouderverstoting zo ernstig worden dat de tussenkomst van een professional noodzakelijk is. Zonder passende maatregelen kan de situatie verslechteren, met negatieve gevolgen voor het welzijn van het kind.

Dit vind je wellicht ook interessant

Hoe ziet een narcist de wereld? Ontdek de narcistische belevingswereld
Gaslighting en narcisme – De narcist ontmaskerd

Een narcistische relatie: verstrikt in het web van de narcist
Leven met een narcist – De impact van een narcistische relatie

Volg ons op sociale media

narcisme-COACH-logo4

Fabio Vinago is de oprichter van de Narcismecoach Academy. Hij is een fulltime content creator op TikTok, Facebook en Instagram waar hij dagelijks video’s deelt over narcisme, narcistisch misbruik, liefde en relaties, Fabio is een relatie- en gedragstherapeut, gespecialiseerd in relatieproblemen en een narcisme deskundige. Fabio is auteur van de bestseller ‘Uit de klauwen van een narcist‘ en ‘Toxische relaties voorbij‘.

Pin It on Pinterest