Wat is traumabinding?

Een emotionele (ver)binding met een narcistische partner

Wat is traumabinding?

Traumabinding (traumabond) is een psychologisch fenomeen waarbij slachtoffers van narcistisch misbruik een sterke emotionele band ontwikkelen met hun misbruiker, ondanks het destructieve gedrag. Het is een vorm van emotionele binding die ontstaat als gevolg van herhaaldelijk emotioneel misbruik, manipulatie en onvoorspelbaar gedrag van een narcistische (liefdes)partner.

Slachtoffers voelen zich gevangen in de relatie, zelfs als ze erkennen dat de relatie destructief en toxisch is. Traumabinding ontstaat door de cyclus van herhaaldelijk narcistisch misbruik waarbij liefde, aandacht en positieve interacties extreem worden afgewisseld met emotionele en psychische mishandeling.

De kenmerken en symptomen van traumabinding

Personen die lijden aan een traumabinding voelen zich extreem afhankelijk van hun narcistische partner omdat ze op zoek zijn naar steun en bevestiging. Slachtoffers verliezen hun eigen identiteit (identiteitsverlies) in een poging om aan de verwachtingen van de narcist te voldoen. Ze geraken de verbinding met hun eigen behoeftes en verlangens volledig kwijt.

Het het idee van het beëindigen van de relatie veroorzaakt bij slachtoffers een intense angst en paniek. Ze ontkennen of minimaliseren het narcistisch misbruik en ze rechtvaardigen het gedrag van de narcist om de relatie verder in stand te houden.

Ondanks eerdere pogingen om de relatie te verbreken, keren mensen met een traumabinding vaak terug naar hun misbruiker, gedreven door de hoop op verandering.

Hoe herken je traumabinding?

  • Je behoudt onrealistische en positieve beelden van hjeun misbruiker, zelfs na een reeks teleurstellingen.
  • Je isoleert je van vrienden en familie omdat je angstig bent voor hun oordeel over jullie relatie.
  • Je voelt je ongelukkig en je mag je partner niet meer, maar je voelt je nog steeds niet in staat om de relatie te verbreken.
  • Als je aan je partner aangeeft de relatie te willen verbreken dan beloven ze dat ze zullen veranderen, maar ze doen helemaal geen moeite om dat ook echt te doen.
  • Je fixeert je op de (weinige) ‘goede’ momenten en gebruikt deze om te bewijzen dat je partner wel om je geeft.
  • Je zoekt excuses het gedrag van je partner wanneer anderen hun bezorgdheid uiten.
  • Je blijft je partner vertrouwen en je hoopt hen te kunnen veranderen.

Herstellen van een traumabinding

Het (h)erkennen van een traumabinding is de eerste stap naar herstel. Je moet je bewust zijn van de destructieve relatiedynamiek en professionele hulp inschakelen. Schrijf de dingen die gebeurd zijn in een dagboek op. Dit kan je helpen om toxische patronen te herkennen. Vermijd zelfverwijt door te stoppen met te geloven dat jij het misbruik hebt veroorzaakt. Dit kan het moeilijker maken om je autonomie uit te oefenen, waardoor je verder in de relatie blijft zitten.

Wees je ervan bewust dat emotioneel en psychisch misbruik nooit jouw schuld zijn en je niet verantwoordelijk bent voor het gedrag van iemand anders.

online-cursus-losbreken-van-een-traumaband-fabio-vinago-narcismecoach-academy
boek-toxische-relaties-door-fabio-vinago
boek-narcisme-fabio-vinago

Volg ons op sociale media

Pin It on Pinterest