Wat is triangulatie?

Het mechanisme van triangulatie

Triangulatie

Triangulatie is een manipulatietechniek waarbij iemand een derde persoon in de relatie betrekt om verdeeldheid en conflict te zaaien tussen de twee betrokken partijen. Die persoon kan een vriend, familielid of zelfs een van de kinderen zijn. Het doel van triangulatie is om het slachtoffer te destabiliseren, te verwarren en zich onzeker te laten voelen. Dit mechanisme werkt als volgt:

de persoon vormt een bondgenootschap met de derde persoon en creëert schijnbare loyaliteit. Vervolgens worden negatieve opmerkingen, geruchten of misleidende informatie over het slachtoffer met de derde persoon gedeeld. Dit leidt tot een aantasting van de relatie tussen het slachtoffer en de derde persoon. Het slachtoffer moet zich verdedigen om het tegendeel te bewijzen terwijl de manipulator onschuldig lijkt en op die manier de controle behoudt.

Vaak hebben mensen een misconceptie dat triangulatie enkel wordt toegepast door mensen die lijden aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Ook mensen bij wie er geen sprake is van narcisme, kunnen deze manipulatietechniek in een relatie aanwenden.  

Waarom gebruikt iemand triangulatie?

Voor narcisten is triangulatie een machtig wapen omdat ze hiermee verschillende doelen ineens bereiken:

  • Controle en macht: door een derde persoon bij de zaak te betrekken, vergroot de manipulator zijn/haar macht over het slachtoffer. Het slachtoffer wordt onzeker, afhankelijk en onderdanig, waardoor de manipulator meer controle heeft over de besluitvorming en het gedrag van het slachtoffer.
  • Afleiding en ontwijking: triangulatie kan gebruikt worden als een afleidingsmanoeuvre om de aandacht van het werkelijke probleem af te leiden. De aandacht wordt verlegd naar de relatie tussen het slachtoffer en de derde persoon, waardoor het werkelijk misbruik en de echte problemen niet worden gezien.
  • Zelfverheerlijking: door het slachtoffer te degraderen en in conflict te brengen met anderen, kunnen manipulators zichzelf verheerlijken en superieur voelen. Dat helpt om hun eigen onzekerheden te maskeren en hun eigenwaarde op te krikken.
  • Sociale isolatie: door conflicten te creëren tussen het slachtoffer en bijvoorbeeld vrienden of familieleden, kan de manipulator ervoor zorgen dat het slachtoffer zich sociaal isoleert en alleen voelt. Hierdoor worden slachtoffers nog meer afhankelijk van de manipulator en vermindert de kans dat ze steun zoeken bij anderen.

Triangulatie herkennen

Deze manipulatietechniek is niet altijd gemakkelijk te herkennen. Toch zijn er enkele tekenen waar je op kan letten.

  • Frequent contact met een derde persoon: als je merkt dat je partner vaak contact heeft met een derde persoon, vooral als dit een persoon is die je niet goed kent of bij wie je je niet prettig voelt en bij wie je partner jullie relatie uit de doeken doet met een eenzijdig verhaal, dan kan dit op triangulatie wijzen.
  • Geruchten of negatieve opmerkingen: als je vrienden, familie of kennissen negatieve opmerkingen maken of geruchten over jou verspreiden zonder duidelijke reden, dan kan dit het gevolg zijn van triangulatie door je partner.
  • Emotionele afstand: als je partner emotioneel afstandelijk wordt en je het gevoel hebt dat je steeds meer geïsoleerd raakt, kan dit op triangulatie wijzen.
  • Een constante vergelijking met anderen: iemand die triangulatie toepast, zal je constant vergelijken met anderen en je laten geloven dat je tekortschiet in vergelijking met die mensen.
  • Je onzeker voelen: als je je voortdurend onzeker, verward of bezorgd voelt over de relatie, kan dit wijzen op de aanwezigheid van triangulatie.
  • Vaak anderen in jullie conflicten betrekken: als je partner vaak anderen bij jullie conflicten betrekt en hen vraagt om partij te kiezen, kan dit een manier zijn om verdeeldheid te zaaien en je in een negatief daglicht plaatsen. 
online-cursus-losbreken-van-een-traumaband-fabio-vinago-narcismecoach-academy
boek-toxische-relaties-door-fabio-vinago
boek-narcisme-fabio-vinago

Volg ons op sociale media

Pin It on Pinterest